OPS Dzierżoniów

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Zgodnie z Ustawą z dnia  28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r., poz. 567) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - realizuje zadania z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów.

 
Pracownicy Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

przyjmują Klientów w siedzibie OPS przy ul.Złotej 8 w pokoju nr 13 i 14

 

Referent: Monika Sobieszek
Referent: Beata Biała
Referent: Anna Zowczak
Referent: Anna Buczyńska
Referent: Monika Dudek
Pomoc administracyjna: Magdalena Wierzbicka
Pomoc administracyjna: Beata Kośla
Pomoc administracyjna: Joanna Sadolewska

 

Godziny przyjęć Klientów:

poniedziałek, środa, czwartek: od  8:00  do 15:00

wtorek, piątek: od 10:00 do 13:00

przerwa: od 10:45 do 11:00

tel/fax: 74-831-07-41

Adres e-mail : rodzinne@opsdzierzoniow.pl

 

 


Kierownik: Magdalena Dorożyńska
przyjmuje w pokoju nr 2 w poniedziałek i środę w godz. 9 - 12 i w czwartek w godz. 13 - 15:30