OPS Dzierżoniów

  Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.     Nabór wniosków trwa...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zakończył realizację projektu w ramach organizacji ferii zimowych pn.: „ Baw się bezpiecznie”. Program skierowany był do dzieci i młodzieży, z...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w dniach od 03.02.2016 do 29.02.2016r. w trosce o bezpieczeństwo osób starszych, które są w szczególnie narażone  na wszelkiego rodzaju oszustwa...
Informator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat jadłodajni, schronisk dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie...
Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji kuratora dla...
21 stycznia 2016

Informator o Placówkach Pomocy Bezdomnym - zima 2015/2016

Informator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat jadłodajni,...
14 stycznia 2016

Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w...
31 grudnia 2015

Apel do mieszkańców

Co roku policja w Polsce odnotowuje wzrost liczby ofiar przemocy domowej oraz wzrost liczby jej sprawców     PRZERWIJ...
17 grudnia 2015

Podziękowania za udział w akcji "Pomóż ekipie Świętego Mikołaja"

Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu obdarowanych dzieci pragnie podziękować wszystkim, którzy włączyli się do akcji „...
09 grudnia 2015

Nowy rok - nowe świadczenia

Świadczenie rodzicielskie Od 01 stycznia 2016r. będzie przysługiwać tym rodzicom, którzy w związku z urodzeniem się...
04 grudnia 2015

Zaproszenie do współpracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie poszukuje przedsiębiorców, prowadzących sklepy spożywcze na terenie...