OPS Dzierżoniów

Wizyta studyjna

W środę 28 lutego Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie gościł dyrekcję i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Głogowa.

 

 

Celem spotkania była możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wykorzystanie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie  funkcjonowania zespołów zadaniowych oraz oddzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie od wielu lat pracuje „metodą zespołów zadaniowych” stąd też może podzielić się swoimi doświadczeniami z koleżankami i kolegami z innych Ośrodków.

Omówione zostały także kwestie w zakresie praktycznego stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spotkanie było też okazją do wyjaśnienia wielu trudnych zagadnień, wątpliwości i niejasności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dotacji z budżetu państwa dla jednostek pomocy społecznej i wiele innych.

Podczas  spotkania  wymienialiśmy  się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością.

Dzięki tym spotkaniom uczestnicy mogli uzyskać praktyczne wskazówki, które zostaną wykorzystane w ich codziennej pracy.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze.