OPS Dzierżoniów

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w dniach od 18.03.2019r do 19.04.2019r. w trosce o bezpieczeństwo osób starszych, które są w szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju oszustwa będzie prowadził kolejną, cykliczną akcję pod hasłem „SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ”.

 

Działania prewencyjne będą prowadzone przez pracowników socjalnych Zespól ds. Usług Opiekuńczych I Ośrodków Wsparcia przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie. Akcja ma na celu uwrażliwienie osób starszych, a w szczególności samotnych na możliwość pojawienia się w ich mieszkaniu osób podających się za pracowników różnych instytucji (m. in. PCK, OPS, ZE, DZBM itp.) w celu wyłudzenia pieniędzy, a także dokonania kradzieży.

W trakcie akcji odbędą się wizyty pracowników socjalnych w asyście dzielnicowych KPP u osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych z tut. Ośrodka. Seniorom zostaną przekazane ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń typu: kradzieże, oszustwa czy wyłudzenia. Osoby te zostaną także poinstruowane, jak nie paść ofiarą oszustów podających się przez telefon za  znajomego lub członka rodziny.

Mamy nadzieję, że Nasza inicjatywa pozwoli uniknąć wielu niepotrzebnych zdarzeń, w których poszkodowani mogliby być starsi mieszkańcy naszego miasta.