OPS Dzierżoniów

Projekt socjalny - prelekcja pt. "Nie daje mocy stosowanie przemocy"

Ośrodek Pomocy zaprasza na spotkanie.

Uczestnicy prelekcji zdobędą wiedzę na temat faz przemocy, sposobów wyciszania emocji, konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Prelekcja odbędzie się w dniu 26.02.2010 r. o godz. 15:00 w siedzibie OPS, ul. Złota 8.

 

Projekt socjalny został zainicjowany w związku z realizacją zadań wynikających z Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020.

Celem projektu jest promowanie harmonijnego stylu życia rodzinnego, wychowania dzieci   i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.