OPS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na opiekuna ogrzewalni

 

Lubisz ludzi, chcesz pomagać potrzebującym - zapraszamy do zapoznania się z ofertą

 

 

 

 

Nabór na opiekuna ogrzewalni

umowa cywilnoprawna

Wymagania:

Niezbędne:

 1. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie minimum średnie,

 4. umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji oraz odpowiedzialność.

 

  Dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista oraz mądrość życiowa/ dojrzałość,

 2. ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

 3. kompetencje osobiste: komunikatywność, zaangażowanie, , samodzielność.

 II Do zadań opiekuna ogrzewalni w szczególności będzie należało między innymi:

 

 1. pełnienie dyżuru w godzinach funkcjonowania ogrzewalni (planowane godziny od 18:00 do 8:00),

 2. dokonywanie przyjęć osób zgłaszających się do placówki (wpis do ewidencji przyjęć),

 3. zapoznanie osoby bezdomnej z treścią regulaminu placówki,

 4. dokonywanie i nadzorowanie działań na rzecz poprawy aktualnego stanu osoby (kąpiel, wymiana odzieży, podanie ciepłego napoju),

 5. bezpośredni nadzór nad osobami przebywającymi w ogrzewalni pod kątem ich bezpieczeństwa.

 

Zainteresowanym osobom informacji udziela Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w OPS.