OPS Dzierżoniów

Grupa wsparcia "Mamo, Tato chcę być z Wami"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zaprasza rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej na Grupę wsparcia „Mamo, Tato chcę być z wami” działającą w tutejszym Ośrodku.

Celem spotkań jest uzyskanie wsparcia i informacji dotyczących tego, jak skutecznie czynić starania o powrót dzieci do domu rodzinnego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie umożliwia uzyskania pomocy prawnej, psychologicznej, informacji nt. instytucji pomagających rodzicom w odzyskaniu dzieci z pieczy zastępczej.

Grupa wsparcia działa i pomaga poprzez wymianę doświadczeń rodziców w czynieniu starań o powrót dzieci do domu rodzinnego. Grupa istnieje w naszym Ośrodku od kwietnia 2014 r.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie Ośrodka ul. Złota 8.

W razie pytań zachęcamy Państwa do osobistego kontaktu z pracownikiem socjalnym prowadzącym zajęcia Grupy wsparcia w siedzibie Ośrodka (zespół ds asysty rodzinnej) lub pod podanym numerem telefonu: 883-996-605.

 

Terminy najbliższych spotkań grupy wsparcia:

  • 13 marzec 2018 roku
  • 10 kwiecień 2018 roku
  • 8 maj 2018 roku
  • 12 czerwiec 2018roku