OPS Dzierżoniów

Bezpieczni w służbie i w pracy

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz pozostali pracownicy pomocy społecznej często spotykają się z klientem agresywnym, roszczeniowym z zaburzeniami psychicznymi. Umiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa to duża sztuka.

 
Bezpieczeństwo pracowników to priorytet!

W związku z tym, 31 maja 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zorganizowano szkolnie z obszaru bezpieczeństwa. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym we współpracy z Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie pn. „Bezpieczni w służbie i w pracy”.

Służba Więzienna jest jedyną służbą mundurową w kraju, która na tak dużą skalę (ponad 73 tysiące osób pozbawionych wolności) i w tak długim czasie zajmuje się tzw. „trudnym klientem”.

Kadra więzienna na co dzień pracuje z osobami często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. A wiedzą i doświadczeniem warto się dzielić.

Pracownicy OPS mogli nauczyć się: jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną trudnych klientów? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym?

 

Szkolenie składało się z dwóch modułów:

Modułu teoretycznego:

  • prowadzonego przez psychologa penitencjarnego z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym.
  • z zakresu sposobu prowadzenie rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony klienta, np. w czasie wizyty w miejscu jego zamieszkania.
  • z zakresu prawnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu.

Modułu praktycznego:

  • przeprowadzonego przez funkcjonariuszy specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, z zakresu technik obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych w trakcie wykonywania pracy, np. w biurze.
  • z zakresu projektowania bezpiecznego miejsca pracy. Usytuowania biurka, komputera, wyposażenia biura, tak aby tworzyły bezpieczną przestrzeń dla pracownika, np. w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania trudnego podopiecznego
  • z zakresu udzielania pierwszej pomocy