OPS Dzierżoniów

Bezpieczna zima naszych seniorów

Zbliża się sezon jesienno- zimowy, w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, dzierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej, w okresie od 15 listopada do 15 grudnia 2018 r., przeprowadzi cykliczną akcję prewencyjną, która ma na celu rozeznanie potrzeb związanych z sezonem zimowym osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie Dzierżoniowa, objętych  pomocą w formie usług opiekuńczych i ośrodków wsparcia.
Podczas wizyt u osób starszych pracownicy socjalni sprawdzą: stan ogrzewania mieszkania, zaopatrzenia w opał lub inne nośniki ciepła, zaopatrzenia w ciepłą odzież, obuwie, leki, możliwość przygotowania ciepłych posiłków, ocenią stan techniczny okien (szyb) a także ustalą inne ważne potrzeby zgłaszane przez starszych mieszkańców naszego miasta.
Głównym celem naszej inicjatywy jest wyeliminowanie niekorzystnych sytuacji, które w okresie zimowym, przy niskich temperaturach mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa seniorów.