OPS Dzierżoniów

Bezpłatne porady w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie uruchomi punkt informacyjny, w którym pracownicy socjalni będą pełnić dyżury w ramach bezpłatnych porad.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tym roku potrwa od 19 do 23 lutego 2018 r. Jest to kolejna edycja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Jednocześnie zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do korzystania ze wsparcia świadczonego przez podmioty oferujące pomoc materialną i niematerialna sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Na terenie okręgu dolnośląskiego organizacjami świadczącymi pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej są:  Stowarzyszenie INTRO, Plac Świętego Maciej 4/5/6, 50-244 Wrocław.

Lista organizacji finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wg stanu na rok 2018 dostępna jest pod adresem: www.ms.gov.pl

 

 

plakat