OPS Dzierżoniów

Badanie liczby osób bezdomnych - Edycja 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Ogólnopolskie badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata, ostatnie badanie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r., dlatego też kolejne zostanie przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

 

Badanie umożliwia pozyskiwanie danych dotyczących skali zjawiska bezdomności w Polsce.

W Dzierżoniowie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i Policji.

W trakcie badania konieczna będzie stała wymiana informacji odnośnie aktualnych miejsc przebywania osób bezdomnych. Stąd też przed realizacją badania miejskie służby spotkają się i wspólnie ustalą i omówią szczegóły przedsięwzięcia.

 

Realizacja badania oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych.