OPS Dzierżoniów

"Akcja zima" rozpoczęta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w trosce o bezpieczeństwo osób  nieposiadających schronienia szczególnie w zbliżającym się okresie zimowym zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach, w korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

 

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy Straży Miejskiej, Policji, Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Jednocześnie od 08.10.2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie wraz z Policją rozpoczyna coroczną „Akcję Zima” podczas, której monitorowane będą miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne zarówno na terenie miasta, jak i ogródków działkowych. Pracownicy socjalni wspólnie z dzielnicowymi KPP oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą wizytowali miejsca, gdzie potencjalnie przebywają osoby bezdomne.

Zapewniamy, że każdy sygnał ze środowiska lokalnego będzie przez nas sprawdzony.

Prosimy  mieszkańców naszego miasta o szczególną wrażliwość,  zgłoszenie powyższych informacji może uratować czyjeś życie.

 plakat