OPS Dzierżoniów

"Akcja zima"

W piątek, 16 lutego 2018r  w trosce o bezpieczeństwo osób nie posiadających schronienia pracownicy socjalni wspólnie z Policją oraz Strażą Miejską, po raz kolejny tej zimy, odwiedzą miejsca "niemieszkalne" , gdzie potencjalnie przebywają osoby bezdomne.

Ponadto odwiedzone zostaną też miejsca wskazane przez środowisko lokalne, celem zidentyfikowania osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta, a nie korzystających  z pomocy społecznej. Osobom potrzebującym wsparcia zostanie zaproponowana pomoc w umieszczeniu w placówce całodobowej, Ogrzewalni Miejskiej czy też inne wsparcie adekwatne do potrzeb, w szczególności żywność i ciepła odzież. Będzie to już czwarta, wspólna kampania Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Straży Miejskiej.

W związku z organizowaną akcją zwracamy się do mieszkańców Dzierżoniowa, którym znane są miejsca pobytu osób bezdomnych o zgłaszanie wszelkich  sygnałów do pracowników socjalnych OPS oraz Policji i Straży Miejskiej. Państwa czujność, zaangażowanie i nasze działania z pewnością pozwolą skuteczniej zapobiec negatywnym zdarzeniom a może  nawet uratować komuś życie.